Impregnacja drewna
zwłaszcza użytkowanego na zewnątrz lub w miejscach trudno dostępnych, jest zabiegiem niezbędnym, który znacznie przedłuża jego żywotność, zabezpiecza je przed niszczeniem przez owady – szkodniki drewna, rozwojem pleśni i grzybów, a także w pewnym stopniu przed ogniem.

Impregnaty barwiące
mają działanie podobne, jak lakierobejce czy lazury, jeśli jednak zależy nam na szczególnie starannej ochronie, najpierw powinniśmy nałożyć 1-2 warstwy impregnatu barwiącego, a następnie lakierobejcę lub lakier bezbarwny. Umożliwi to lepsze wniknięcie składników ochronnych w głąb drewna, gdyż impregnaty do drewna zawierają mniej części stałych i charakteryzują się mniejsza lepkością.

 Zainteresowany ofertą ?

Kontakt