Skip to main content

Sklejka-Eko S.A.
ul. Reymonta 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail:

NIP 622-00-05-391
REGON 250005943
Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000032963
Kapitał zakładowy 4.282.160 PLN wpłacony w całości.

  Name (required)

  e-mail (required)

  Topic

  Message

  Commercial Department

  Logistic Department

  Department of Technology and Quality Control

  Management Board