Zarząd

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel.: +48 (62) 735 53 00
e-mail: grazyna.welcer@sklejkaeko.pl

Jacek Kaszyński
Prezes Zarządu – Dyrektor Operacyjny
e-mail: jacek.kaszynski@sklejkaeko.pl

Maciej Gaffling
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
e-mail: maciej.gaffling@sklejkaeko.pl