Skip to main content
Typ sklejki wodoodporna
Klej  fenolowy
Wilgotność (%) 8- 13
Gęstość pozorna (kg/m³) brzoza – 700-750

sosna 620- 670

Wytrzymałość na zginanie (MPa) wzdłuż włókien brzoza – 60-70

sosna – 50-60

w poprzek włókien brzoza – 35-45

sosna –  30-40

Klasa reakcji nas ogień   B-S1,d0

Metody montażu

Na podłożu klasy A1 lub A2 o grubości minimalnej 12mm. Mocowanie mechaniczne na stałe bezpośrednio do podłoża lub z tylną wentylacją powietrzną >40mm na drewnianych listwach lub innych niepalnych.

36 39

Sklejka Liściasta II

Cechy drewna: Mogą występować sęki szpilkowe w ograniczonym zakresie sęki zdrowe zrośnięte oraz sęki zepsute i niezrośnięte. Mogą występować pęknięcia zamknięte oraz sporadycznie pęknięcia otwarte. W niewielkiej ilości mogą występować chodniki owadzie oraz zakorek.

Wady produkcji: Na części powierzchni mogą występować sporadycznie otwarte spoiny, przebicia klejowe, szorstkość oraz niedoszlifowanie. Dopuszcza się w ograniczonej ilości naprawy – łaty, kliny, wypełnienia syntetyczne, jeżeli są wykonane szczelnie. Zgodnie z PN-EN 635-2.

40 27

Sklejka Liściasta III

Cechy drewna: Na powierzchni obłogów mogą występować w nieograniczonym rozmiarze takie wady, jak: smugi i plamy, przebarwienia, plamki rdzeniowe, małe i duże zdrowe sęki, otwory po sękach. Natomiast ograniczony jest zakres występowania wad: sęki zepsute i niezrośnięte, pęknięcia otwarte, zakorek, uszkodzenia spowodowane przez owady.

Wady produkcji: Na powierzchni sklejki może występować szorstkość oraz przeszlifowanie. Pęknięcia i otwory po sękach zaprawione kitem lub wstawkami są dopuszczalne, widoczne zakładki zewnętrzne i wewnętrzne. Mogą wystąpić przebicia klejowe oraz wtrącenia ciał obcych z wyjątkiem żelaza. Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm od jej krawędzi natomiast naprawy mogą występować bez ograniczeń. Nieograniczona ilość wstawek.

28 32

Sklejka Liściasta IV

Dopuszczalne są wszystkie wady drewna i produkcji nie mające znaczącego wpływu na własności wytrzymałościowe sklejki. Wymagane jest dobre sklejenie wszystkich warstw sklejki. W klasie IV sklejka jest nieszlifowana i wady nie są naprawiane.

Sklejka niezapalna Eko – Fire

Sklejka z forniru brzozowego o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym metodą ciśnieniowo-próżniową. Sklejka w całym przekroju jest niezapalna. Pozwala to na dowolną obróbkę sklejki przy zachowaniu wszystkich właściwości niezapalnych.

Wszystkie składniki uniepalniacza są pochodzenia naturalnego, dlatego jest to środek bezpieczny dla środowiska – ekologiczny. Wszystkie warstwy o grubości 1,5 mm. Zgodnie z wytycznymi może być używana w obiektach użyteczności publicznej. Specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w elementach konstrukcyjnych (ściany i sufity). Sklejka niezapalana spełniająca normę PN-EN 13501-1+A1 stosowana jest w budownictwie z przeznaczeniem na ściany i sufity w klasie palności B-s1, d0 .

Gatunek: brzoza 100%
Gęstość: 660-740 kg/m3
Oferowane grubości od 12 mm wzwyż
Klasa techniczna PN-En 636-2 , Sklejka wodoodporna na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej (zgodnie z PN-EN 636-2)
Klasa palności wg PN-EN 13501 B-s1-d0

Klasyfikacja obowiązuje dla: umocowanie mechaniczne na łatach drewnianych lub podłoże z konstrukcji metalowych, z poziomymi lub pionowymi połączeniami z wentylowaną lub niewentylowaną pustka powietrza. Pustka powietrzna w odległości 40mm od standardowego podkładu klasy A2-s1-d0 wg PN-EN 13238:2011.

Format (mm x mm)       2500 x 1250, 1250 x 250
Grubość (mm) 12 15 18 21 24
Ilość warstw 7/9 9/11 11/13 13/15 15/17
 

Pakowanie (szt./paczka)

 

mała 16 14 12 12 6
średnia 33 27 22 18 18
duża 66 48 42 36 30
Zainteresowany ofertą sklejki ?

Kontakt