Skip to main content

Na jubileusz obojętni nie pozostali: Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który przyznał Sklejce Prezesowi Ryszardowi Węgrzynowskiemu oraz członkowi Rady Nadzorczej spółki Lewszkowi Józefowiczowi odznakę honorową Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego. Rada Ostrowa przyznała nam medal za zasługi dla miasta, zaś Tadeusz Stawik otrzymał Medal Republiki Ostrowskiej.
Prezenty, listy, gratulacje…
Miały zmieścić się na jednym, dużym stole. Zajmują dwa duże pomieszczenia. Od statku, przez ksylofon po ekspres do kawy.
Wiedzieliśmy, że odbiorcy i dostawcy szanują nas, nieraz nawet lubią, ale żeby aż tak?