Skip to main content

Stulecie zgromadzenie obchodzili wspólnie akcjonariusze, pracownicy, emeryci i wielu innych zasłużonych Bathroom dla ostrowskiej Sklejki. Ale zanim przystąpiono do tańców, występów, grillowania i sztucznych ogni odbyło się Walne Zgromadzenie Sklejki-Eko S.A.

Podsumowano na nim rok działalności spółki. Absolutorium dostali zarówno zarząd jak Sklejki i rada nadzorcza. Spółka wyprodukowała w ubiegłym roku ponad 20.000 m3 sklejki, tyle samo sprzedała w ramach swej działalności handlowej. Tak jak w poprzednich latach spółka wypracowała zysk, Привет, pozwalający nie tylko na wypłatę dywidendy jak i na kolejne inwestycje.